Rättsliga förbehåll

Innehållet på www.meca.se tillhandahålls i befintligt skick. Bolag ingående i MECA-koncernen ställer inga garantier avseende dess riktighet och fullständighet. Bolag ingående i MECA-koncernen ansvarar inte för skada eller förlust, varken direkt eller indirekt, som orsakas av innehållet på www.meca.se eller av att innehållet inte är användbart eller åtkomligt. Bolag ingående i MECA-koncernen ansvarar inte heller för innehållet på sidor till vilka länkar finns på www.meca.se

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på www.meca.se är upphovsrättsligt skyddat och tillhör bolag ingående i MECA-koncernen eller dessas licensgivare eller samarbetspartners. Det innebär att hela innehållet, såväl text, foton och annat material inte får kopieras, mångfaldigas, lagras eller på annat sätt utnyttjas utan MECA Scandinavia AB:s föregående skriftliga medgivande. Alla kännetecken eller varumärken som framgår av www.meca.se är varumärken som ägs av bolag ingående i MECA-koncernen eller dessas licensgivare eller samarbetspartners. Varumärken tillhörande bolag i MECA-koncernen får endast användas efter dessas föregående skriftliga medgivande.

Länkning

Länkning till www.meca.se får endast ske efter MECA Scandinavia AB:s föregående skriftliga medgivande.

Boka här

Vi ger dig mer än en servad bil.

Vi förstår nämligen att du helst vill att bilen bara ska funka. Och när något strular vill du få en tid snabbt, du vill ha en enkel och smidig lösning. Det får du av oss. Vi förstår att du inte alltid förstår eller ens bryr dig. Med det gör vi. Vi förstår och vi bryr oss om. Kom in så hjälper vi dig.

Boka service till fast pris.

Nybilsgarantin gäller alltid

Du behöver aldrig fundera på om dina garantier gäller, för det gör det så klart hos oss.

Läs mer

Dela upp din betalning.

Vi förstår att kostnader på bilen ibland kan komma oväntat, därför kan du lätt dela upp din betalning

Läs mer

Assistans-försäkring ingår vid service.

Det är alltid skönt att pausa. Men inte ofrivilligt. Du kan ringa assistansnumret var du än är, dygnet runt.

Läs mer